ПГЕБ беше домакин на втората транснационална среща от проекта „INCLUSION VOCABULARY – РЕЧНИК НА ПРИОБЩАВАНЕТО“, Еразъм+

На 23 септември 2022 г. ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ град София беше домакин на втората транснационална среща от проекта „INCLUSION VOCABULARY – РЕЧНИК НА ПРИОБЩАВАНЕТО“, финансиран от програмата Еразъм+. На срещата присъстваха представители на България, Гърция, Испания, Италия, Португалия и Сърбия. Бяха отчетени постигнатите резултати от дейността на проекта в посока прекратяване на дискриминацията и малтретирането на ученици с многообразна полова идентичност и сексуална ориентация в училищата. Целта на проекта е младите хора да бъдат възпитавани в дух на толерантност, съпричастност и използване на приобщаващ език и поведение към младежи, определящи се като ЛГБТКИ+, за да станат училищата безопасно място за всички ученици.