Парад да професиите в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

За учебната 2020 – 2021 година професионална гимназия по ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” град София предлага следните специалности след 7-ми клас с разширено изучаване на чужд език:
– Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти / ТФПКП / с английски език.
– Екология и опазване на околната среда / ЕООС /с английски език.
– Осигуряване на продуктова информация – нова специалност, дневна форма с английски език, дуална форма с немски език.
– Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства с английски език. /ТМКХП/.