Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 31.03.2023 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 31.03.2023 г.

Doc00358320230404155810