Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 31.12.2022 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 31.12.2022 г.

Doc00285320230106154332