Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 30.09.2021 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 30.09.2021 г.

Otchet