Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 31.12.2020 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 31.12.2020 г.

IMG