Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 30.09.2020 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 30.09.2020 г.

IMG 0001