Откриване на учебната 2023 – 2024 година

откриването на учебната 2023 – 2024 година в Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ ще се състои на 15.09.2023г.

от 10:00 часа, в двора на гимназията.