Определяне на натриева основа и динатриев карбонат в смес (по метода на Вардер)

„Определяне на натриева основа и динатриев карбонат в смес (по метода на Вардер)“ беше темата на един различен час по Аналитична химия – учебна практика, проведен на 28.02.2020 година.
Разменяйки местата си, д-р инж. Лилия Николова – Христова (учител) и Марио Петров (ученик), показаха, че учениците могат да бъдат в полза един на друг.
По специално подготвени за часа презентация и протокол, представящи целта, значението, теоретичните основи и процедурата за извършване на анализа, ученикът запозна своите съученици от 11. Б клас със същността на метода.
По време на урока, учениците откриха и грешки в извършването на този анализ във видео, качено в платформата YouTube.
Гости на урока бяха инж. Цветелина Йочева (ЗДУПД), Лора Арнаудова (ЗДУД), инж. Илка Вардарова и инж. Емилия Николова.