Обучение на учители от ПГЕБ по НП „Квалификация на педагогическите специалисти“

Обучение на учители от ПГЕБ по НП „Квалификация на педагогическите специалисти“

https://teachers.mon.bg/ShowNews.aspx?NewsId=127