Обучение в Националния център на Български червен кръст

На 30.05.2022 г. учениците от 9. г клас посетиха Националния център на Български червен кръст в село Лозен. Наред с приятните моменти по време на курса на Б.Ч.К, учениците се запознаха с важни за живота и оказването на първа помощ действия.

Най-много емоции предизвика симулатора на земетресение.