Обръщение на инж. Наталия Вълчева

Скъпи ученици, уважаеми родители,
наближава края на втората седмица от дистанционното обучение. Направените ежедневни анализи показват, че 89,29% от нашите ученици са обхванати и всеки изминал ден броят им се повишава. Моите притеснения са свързани с онези близо 10% наши ученици, които все още не се включват активно. Класните ръководители и всички учители си отбелязват присъствията по класове и предмети, и също имат опасения за отъствията през изминалия период.
Уважаеми родители, моля подкрепете вашите деца за по-активно включване в учебния процес. Предвид кризисната обстановка в цялата страна не се знае до кога ще продължи дистанционното обучение и кога и как ще приключим учебната година. Изключително важно за всички нас е да бъдем подготвени и да посрещнем предизвикателствата с ясното съзнание, че ще се справим успешно. Моля за вашето съдействие за включване на всички ученици в процеса на обучение! Убедена съм, че ще направите всичко необходимо в името на нашите деца, за тяхната мотивация и убеденост в необходимостта от активното им включване в дистанционното обучение!

Пазете се! Бъдете здрави!
инж. Наталия Вълчева