На вниманието на 12-класниците

ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ)

Скъпи 12-класници изтеглете ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) от тук, което разпечатайте, попълнете четливо на ръка и подпишете.  Направете ясна и четлива снимка и я изпратите и я изпратите
на електронната поща на гимназията thpb@mbox.contact.bg

СРОК ДО 17.03.2020 година!!!

Изтеглете ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ)