На вниманието на 12-класниците заявление за ДКИ

ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни квалификационни изпити (ДКИ)

Скъпи 12-класници  изтеглете ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни квалификационни изпити (ДКИ) от тук, разпечатайте, попълнете четливо на ръка и подпишете.  Направете ясна и четлива снимка и я изпратите
на електронната поща на гимназията thpb@mbox.contact.bg

СРОК ДО 19.03.2020 година!!!

ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни квалификационни изпити (ДКИ)