Начало на новата учебна 2018 – 2019 година

В Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. София ще открием новата учебна 2018 – 2019 година на  17.09.2018 година – понеделник.

Всички ученици са поканени да дойдат в училищато в 9:30 часа. Официалното тържество ще започне в 10:00.