Национален младежки екофорум „За чиста околна среда и устойчиво развитие“

На 2 и 3 юни ученици от 9а клас взеха  участие в Национален младежки екофорум „За чиста околна среда и устойчиво развитие“.

Отборът на ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров “ се представи с презентация на тема“Пътят към устойчиво развитие – образование по екология“. Учениците участваха в решаване на екологични казуси.