Наследството на Нобел – от динамита до наши дни

На 11.05.2018г. ученици от ПГЕБ Проф. д-р. Асен Златаров взеха участие в „Празник на химията“ под надслов „Наследството на Нобел – от динамита до наши дни“. Във връзка с отбелязване на 185 години от рождението на големия учен Алфред Нобел се прведе конкурс за постерен доклад или защита на презнтация. Нашите съученици се представиха с презентации, 3 постера и танц. И трите плаката бяха оценени и заеха първо, второ и трето място сред класациите за трета възрастова група! Първо се оцениха постерните доклади от журито, след което започна тържеството. Имаше музикални изяви и документален филм за живота и делото на Алфред Нобел, който е смятан за баща на Нобеловите награди.  След това започна защитата на презентациите като възрастовите групи се разделиха в две различни зали. Имаше представители от много разлини училища.

Трудът на учениците от Професионална гимназия по екология и

биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ бе оценен по достойнство и те получиха множество награди:

  • Първо място за постерен доклад – Анна-Мария Стоянова на тема „Лечението на Малария – преди и сега Роналд Рос“;
  • Второ място за постерен доклад – Христина Стаменова на тема „Път от добрина изминат от Майка Тереза“;
  • Трето място за постерен доклад – Николета Йочева и Елиза Луканова на тема „Вселена, побрана в куфар“.