Мобилност по проект „CherisH“, програма ERASMUS+

От 08.05.2022г. до 13.05.2022г. се проведе мобилност по проект „CherisH“, съфинансиран от програма ERASMUS+ на Европейския съюз, с координатор
за България – Крум Златков.
От  ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“, София в събитието  участваха Божидар Иванов, Вяра Йорданова и ученици от IX. А и X. В клас.
През първия ден участниците посетиха училището домакин, където имаха възможността да огледат материалната база и учебния процес. За учениците бяха подготвени опознавателни игри, с които по-лесно да се сближат и различни задачи, свързани с темата на проекта.
За вторият ден беше организирано посещение на Парламента, както и игра, целяща учениците да опознаят града и историята му.
През третия и четвъртия ден имаше организирани екскурзии до различни музеи свързани с Втората световна война, със студената война и бункери на бившата СССР.