Класни ръководители на осмите класове за учебната 2021 – 2022 година в ПГЕБ

  1. 8a ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – /ЕООС/ – Анета Стоянова Филатинова – БЗО
  2. 8б ТЕХНОЛОГИЯ НА ФАРМАЦЕМТИЧНИТЕ И ПАРФЮМЕРИЙНО-КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ с английски език – Десислава Бориславова Бачева – АE
  3. 8в ТЕХНОЛОГИЯ НА ФАРМАЦЕМТИЧНИТЕ И ПАРФЮМЕРИЙНО-КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ с немски език – Христиана Даниелова Цветанова – БЕЛ
  4. 8г ТЕХНОЛОГИЧЕН И МИКРОБИОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ В ХИМИЧНИ ПРОИЗВОДСТВА – Ива Ангелова Ангелова – ФВС