Какво сме научили?

На 26.04.2018 г. се проведе публична изява по извънкласна дейност ,,Биологията – наука на 21 век“ с ръководител Антония Илиева. Учениците от 12б клас показаха, че могат свободно да боравят с биологичната терминология и да прилагат задълбочен и научен подход при анализ на обсъжданите теми от различни области на приложната биология. Обсъдени бяха теми от Генетика и моралните проблеми стоящи пред последните и постижения – Генното инженерство. На събитието присъстваха членове на Съвета ,,Твоят час“ и учители.
На снимката: Какво сме научили по биология?