Изпитни дати за учебна 2023 – 2024 година

 

  • ХII клас
  1. Български език и литература – 17. май 2024 г. начало 8:30 часа
  2. Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

– част теория на професията – 20. май 2024 г. начало 8:30 часа

– част практика:

27. май 2024 г. начало 8:30 часа,

  1. май 2024 г. начало 8:30 часа,
  2. май 2024 г. начало 8:30 часа

ДЗИ по желание – в периода 22 май – 31 май 2024 г.- съгласно график

  • Х клас

Български език и литература – 10 юни 2024 г., начало 11:00 часа

Математика – 12 юни 2024 г., начало 11:00 часа

Чужд език – 11 юни 2024 г.,

  • Писмена част, начало 9:00 часа
  • Компонент „ Говорене“ – 14:00 часа. по график, определен от директора на ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“