Изолиране на ДНК от банан

На 15 и 16.XI.2018 г., ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров“ посрещна за пореден път своите партньори от Средна стручна школа – гр. Пирот, Република Сърбия. Учениците от 10 б клас с ръководител Анна Бучкова, в час по Биология, показаха пред гостите  изолиране на ДНК от банан.

Учениците  бяха разпределени в шест екипа, които се състезаваха по между си.  Екипа на Петър бе с най-добър резултат и получи награда.

Анна-Мария Стоянова и Юксела Старевска представиха презентация на тема „Наследствени заболявания“.