За втора поредна година обучение по РАМКОВА ПРОГРАМА Д5

За втора поредна година Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ град София, провежда обучение по РАМКОВА ПРОГРАМА Д5  на дрогеристи от магазини dm България.

Обучението на дрогеристите включва теоретични лекции и лабораторна практика по ботаника и химия.