Заявяване за изпит (НВО) по желание по чужд език и дигитални компетентности за 10. клас

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че съгласно писмо с изх.№ РУО -О1-7500/31.03.2020 год. на РУО София-град срокът за подаване на заявление за изпит (НВО) по желание по чужд език и дигитални компетентности 10. клас се удължава до 10.04.2020 г. Попълнените  заявления се изпращат на електронната поща на гимназията thpb@mbox.contact.bg в срок до 08.04.2020г.

Ако някой ученик няма възможност да попълни и разпечата заявлението си, възможно е да се препише четливо ръкописно, да се снима с телефон и да се изпрати по този начин на електронната поща на гимназията thpb@mbox.contact.bg в срок до 08.04.2020

Бланки на заявленията може да изтеглите тук: