Заявление за допускане до ДЗИ, учебна 2021-2022 г.

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК на учениците от 12-тите класове в ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“

ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ/ДИППК)

Скъпи 12-класници изтеглете ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ/ДИППК) от тук, което разпечатайте, попълнете четливо на ръка и подпишете.
Сканирайте и изпратете на електронната поща на гимназията thpb@mbox.contact.bg

Моля изпращайте САМО СКАНИРАНИ заявления!

СРОК ДО 16.02.2022 година!!!

Изтеглете ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ/ДИППК)  Заявление-за-допускане-до-ДЗИ