ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ПГЕБ ,,ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ’’

От Втори срок на учебната 2018/2019 год. в ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров стартират дейности за занимания по интереси, съгласно Наредбата за приобщаващото образование.

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

Основните  цели са:

       1. Развитие на потенциала за учене, творческия и спортния потенциал на учениците.

      2.  Приобщаване на учениците чрез формиране на общности по интереси

      3. Превръщане на училището в по-привлекателно място за развитие и изяви

За  реализиране на тези цели в ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров”се включиха 7 учители и 126 ученици от VIII – XI клас. Сформирани са 7 групи  по интереси.

Дейности по интереси:

  1. Дигитална академия – ръководител Искрена Иванова
  2. Занимателна химия – учи лесно и забавно – ръководител Анна Бучкова
  3. Математика – искам и мога – ръководител Атанас Гацев
  4. Художествено слово – ръководител Лилия Велкова
  5. Уча и се забавлявам, като творя и моделирам – ръководител инж. Филис Ботева
  6. Живот без зависимости – ръководител Богдана Лозанова
  7. Комуникативни умения – ръководител Стефка Трингова