Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (ЗДИППК) 2022 – 2023 година

– Част теория на професията – 23. май 2023 г. начало 8:30 часа

  • Специалност „Екология и опазване на околната среда“ – зала 21
  • Специалност „Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти“ – зала 22
  • Специалност „Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти“ – зала 23
  • Специалност „Технология на хомеопатичните и фитопродукти“ – зала 24
  • Зала 32 – за ученици със СОП

– Част практика на професията – 30. май – 1. юни 2023 г. начало 8:30 часа

  • Специалност „Екология и опазване на околната среда“ – 12а клас лаборатория 1 и 2
  • Специалност „Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти“ – 12б клас лаборатория 9 и 10
  • Специалност „Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти“ – 12в клас лаборатория 5
  • Специалност „Технология на хомеопатичните и фитопродукти“ – 12в клас лаборатория 6

Срок за оценяване на изпитните работи до 16:00 на 6.06.2023 г.

Зрелостниците имат възможност да се запознаят с оценените изпитни работи от 8.06.23г. до 9.06.23 г. между 14:30ч. и 15:30ч. в присъствието на Искрена Тодорова Иванова – председател на училищната зрелостна комисия и Иваничка Панайотова Живкова – член на училищната зрелостна комисия.