Единство в многообразието NABEC

Чрез NABEC ученици от различни краища на България имат възможност да обменят своя опит, да се опознават и да изграждат трайни взаимоотношения помежду си. Колкото и да сме различни, ние имаме общи интереси и ценности. Това гласи и мотото на ЕС „Единство в многообразието“.