Драматизация на трагедията ,,Хамлет“

На 16 и 17.XI.2017 г., ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров“ посрещна за пореден път своите партньори от Средна стручна школа – гр. Пирот, Република Сърбия.

Гостите присъстваха на открит урок по български език и литература и наблюдаваха драматизация на трагедията ,,Хамлет“, в изпълнение на учениците от 10а клас с ръководител Лилия Велкова.