Дигитални по рождение

На 27.04.2021 г. 15 ученици  от 10б клас, участващи в група за занимания по интереси „Дигитална академия“ с ръководител г-жа Искрена Иванова по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, представиха публична изява на тема „Дигитални по рождение“. Учениците показаха в презентация работата си през годината. Демонстрираха умения, възможности и доказаха, че са не само „дигитални по рождение“, но и че са още по-уверени при използването на технологиите в едно съвременно информационно общество.