Ден на ученическото самоуправление

На 09.05.2018г. се проведе ден на ученическото самоуправление в Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“. Ученици заеха местата на директор, заместник директори, учители и служители и се запознаха с тяхната работа отблизо.