Ден на отворените врати в ПГЕБ

Днес 09.05.2023г. в Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Професор доктор Асен Златаров” се проведе ден на отворените врати. Наши гости бяха учениците от 50 ОУ ,,Васил Левски”. За тях беше подготвена презентация за специалностите и професиите в нашето училище. Седмокласниците научиха какво се изучава във всяка специалност, какви технологии се използват, каква е реализацията след завършване на гимназията. Запознаха се с учебните планове, както и с Националните програми и Европейските проекти, по които работим. Наблюдаваха интересни опити в лабораториите, които бяха представени от ученици от 10 и 11 клас.