ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ПГЕБ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ПРОГРАМА

 

10.05.2024 г.

8:00 – 10:35 ученическо самоуправление – ученици ще влизат в ролите на директор, заместник-директори, учители, главен счетоводител и служители.

10:55 Отворени врати в ,,ПГЕБ проф. д-р Асен Златаров”  

  • „Химически букет“ –  1. лаборатория, експерименти под ръководството на д-р инж. А. Петрина с 11.г клас
  • „Забавна химия“ – 5. лаборатория, експерименти под ръководството на Петя Атанасова с 9.б клас
  • „Чудесата на микробиологията“ – 7. лаборатория, експерименти  под ръководството на Антония Илиева с ученици от 11.в и 11г. клас
  • Доклади по микробиология – класна стая на 11.б клас – Антония Илиева с ученици от 11.б клас
  • „Баскетбол за звезди“ – двор – Ивайло Константинов, Ива Ангелова, участват 8.а и 8.б
  • „Успешните млади химици“  – актова зала, Тимотей и Ивана от 11.а представят своите наградени проекти.
  • „Еразъм+“ – учителска стая – Габриела, Яница и Виктория от 11.б клас представят участието на ПГЕБ в програма ЕРАЗЪМ+