ГРАФИК за провеждане на първа редовна изпитна сесия

Г Р А Ф И К

за провеждане на  първа редовна изпитна сесия /от 21. І. 2019 до 04. ІІ. 2019г./ самостоятелна  форма на  обучение за учебната 2018/2019 година.

Гергана Петрова Велинова /9кл./, Денис Марев Тодоров /10кл./, Мария Сашова Ангелова /10кл./,  Силвия Томова Хубенова /10кл/, Виктория Радославова Новакова /10кл/, Никол Недялкова Васева /11кл./, Карина Кирилова Бонева /11кл./, Десислава Тодорова Борисова /11кл./, Павлина Ивайлова Радомирска /11кл./, Магдалина Стефанова Иванова /12кл./, Гергана Веселинова Попова /12кл./, Илияна Златкова Иванова /12кл./, Сара Тодорова Пейчева /12кл./, Даяна Атанасова Маргаритова /12кл./, Иво Забен Чобанян /12кл./  – ТФПКП; Никита Иванова  Дончева /12кл./- ТХФП

Изпит по учебен предмет Дата/ начален час / място на провеждане Комисия по организиране на изпита Комисия по оценяването Срок за изготвяне/

предоставяне на изпитните материали

Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Български език и литература

/9, 10,11,12кл./

21.01.2019г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1.Ангелина Георгиева – ГИ

2. инж.Милена Мартинова- ПО

Председател: Лилия Велкова

Член: Лора Арнаудова

18.І.2019г. Хранилище на преподавателите по БЕЛ 24.01.2019г.

ЗДУД

Английски език  / 10,11кл./

Английски език –приравнителен 11кл.

22.01.2019г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1. инж. Илка Вардарова-ПО

2.инж. Ем.Николова

Председател: Веселка Николова

Член:  Василка Цонкова

21.І.2019г. Хранилище на преподавателите по математика 25.01.2019г.

ЗДУД

Чужд език по професията-английски

 /12кл./

22.01.2019г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1. инж. Илка Вардарова-ПО

2.инж.Ем.Николова

Председател: Василка Цонкова

Член: Веселка Николова

21.І.2019г. Хранилище на преподавателите по английски език 25.01.2019г.

ЗДУД

Математика /9,10,11,12кл./

 

 

23.01.2019г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1.Костадинка Георгиева-НЕ

2. Искра Врабевска-БЕЛ

Председател:  Иваничка Живкова

Член:  Атанас Гацев

22.І.2019г. Хранилище на преподавателите по английски език 28.01.2019г.

ЗДУД

Предприемачество /11кл./

Предприемачестово- приравнителен /11кл./

 

24.01.2019г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1.Ив.Живкова-М

2. Веселка Николова-АЕ

Председател: Ангелина Георгиева

Член:  Филис Миткова

23.І.2019г. Хранилище на преподавателите по обществени науки 29.01.2019г.

ЗДУД

Свят и личност /12кл./ 24.01.2019г.

– от 14:30

– в  25

Кабинет

1.Ив.Живкова-М

2. Веселка Николова-АЕ

Председател: Ангелина Георгиева

Член: Богдана Лозанова

23.І.2019г. Хранилище на преподавателите по обществени науки 29.01.2019г.

ЗДУД

Икономика /10кл./ 24.01.2019г.

– от 14:30

– в  25

кабинет

1.Ив.Живкова-М

2. Веселка Николова-АЕ

Председател: Ангелина Георгиева Член: инж.Филис Миткова 23.І.2019г. Хранилище на преподавателите по обществени науки 29.01.2019г.

ЗДУД

Аналитична химия и инструментални методи

 /11кл./

25.01.2019г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1. Василка Цонкова-АЕ

2. Таня Тотева – ФА

Председател: инж. Филис Миткова

Член:   инж.Милена Мартинова

24. І. 2019г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 30.01.2019г.

ЗДУД

Руски език

/10кл./

25.01.2019г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1. Василка Цонкова-АЕ

2. Таня Тотева – ФА

Председател: Ангелина Георгиева

Член: Ася Тончева

24.І.2019г. Хранилище на преподавателите по обществени науки 30.01.2019г.

ЗДУД

Неорганична химия

/9кл/

25.01.2019г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1. Василка Цонкова-АЕ

2. Таня Тотева – ФА

Председател: инж.Емилия Николова

Член: инж.Цветелина Йочева

24.І.2019г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 30.01.2019г.

ЗДУД

Автоматизация на производството /12кл./

 

25.01.2019г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1. Василка Цонкова-АЕ

2. Таня Тотева – ФА

Председател: инж.Емилия Николова

Член: инж. Илка Вардарова

24.І.2019г. Хранилище на преподавателите по ХООС 30.01.2019г.

ЗДУД

ЗИП Неорганична химия

/11кл/

25.01.2019г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1. Василка Цонкова-АЕ

2. Таня Тотева – ФА

Председател: инж.Емилия Николова

Член: инж.Цветелина Йочева

24.І.2019г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 30.01.2019г.

ЗДУД

Аналитична химия и инструментални методи  – практика

/11кл./

28.01.2019г.

– от 14:30

–  в  лаборатория № 1

 

практически

Председател:  инж. Филис Миткова

Член:  инж.  Милена Мартинова

25. І. 2019г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 31.01.2019г.

ЗДУД

Неорганична химия – практика

/9кл/

28.01.2019г.

– от 14:30

– в   лаборатория № 4

практически Председател: инж.Емилия Николова

Член: инж.Цветелина Йочева

25.І.2019г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 31.01.2019г.

ЗДУД

Физика и астрономия

/10кл./

28.01.2019г.

– от 14:30

– в 25  кабинет

1.Костадинка Георгиева-НЕ

2.Богдана Лозанова-ИЦ

Председател: Таня Тотева

Член: Ивайло Атанасов

25.І.2019г. Хранилище на преподавателите по природни науки 31.01.2019г.

ЗДУД

Автоматизация на производството – практика

 /12кл./

 

28.01.2019г.

– от 14:30

– в  лаборатория № 5

 

практически

Председател: инж.Емилия Николова

Член:инж.  Илка Вардарова

25.І.2019г. Хранилище на преподавателите по ХООС 31.01.2019г.

ЗДУД

ЗИП Химия и опазване на околната среда

/12кл./

 

28.01.2019г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1.Костадинка Георгиева-НЕ

2.Богдана Лозанова-ИЦ

 

Председател:  Анна Бучкова

Член:  инж. Емилия Николова

25.І.2019г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 31.01.2019г.

ЗДУД

Микробиология /11кл./

 

29.01.2019г.

– от 14:30

– в   25    кабинет

1.Наталия Николова – ФС

2. Емил Мачев-ФС

Председател: Антония Илиева

Член: инж. Наталия Вълчева

28.І.2019г. Хранилище на преподавателите по природни науки 01.02.2019г.

ЗДУД

ЗИП Химия и опазване на околната среда

приравнителен

/11кл./

29.01.2019г.

– от 14:30

– в   25    кабинет

1.Наталия Николова – ФС

2. Емил Мачев-ФС

Председател:  Анна Бучкова

Член:  инж. Емилия Николова

28.І.2019г. Хранилище на преподавателите по природни науки 01.02.2019г.

ЗДУД

ЗИП Органична химия – приравнителен /11кл ./

 

29.01.2019г.

– от 14:30

– в   25    кабинет

1.Наталия Николова – ФС

2. Емил Мачев-ФС

Председател: инж.Милена Мартинова

Член:  инж. Илка Вардарова

28.І.2019г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 01.02.2019г.

ЗДУД

Процеси и апарати /11кл./ 29.01.2019г.

– от 14:30

– в   25    кабинет

 1.Наталия Николова – ФС

2. Емил Мачев-ФС

Председател:  инж. Илка Вардарова

Член:  инж.Цветелина Йиочева

28.І.2019г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 01.02.2019г.

ЗДУД

Микробиология – практика

/11кл./

30.01.2019г.

– от 14:30

– в лаборатория № 9

 

практически

Председател: Антония Илиева

Член: инж. Наталия Вълчева

29.І.2019г. Хранилище на преподавателите по природни науки 04.02.2019г.

ЗДУД

Процеси и апарати – практика

 /11кл./

 

30.01.2019г.

– от 14:30

– в  лаборатория № 9

 

практически

Председател: инж. Илка Вардарова

Член:инж. Емилия Николова

29.І.2019г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 04.02.2019г.

ЗДУД

История и цивилизация

/9,10,11кл./

 

31.01.2019г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1.Силвия Методиева-НЕ

2.  инж.Филис Миткова-ПО

Председател: Богдана Лозанова

Член: д-р Крум Златков

30.І.2019г.

 

Хранилище на преподавателите по история

 

05.02.2019г.

ЗДУД

ЗИП Български език и литература

/11,12кл./

31.01.2019г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1.Силвия Методиева-НЕ

2.  инж.Филис Миткова-ПО

Председател: Лилия Велкова

Член: Лора Арнаудова

30.І.2019г. Хранилище на преподавателите по БЕЛ 05.02.2019г.

ЗДУД

ЗИП Органична химия – /11, 12кл ./

 

01.02.2019г.

– от 14:30

– в   25    кабинет

1. Лилия Велкова-БЕЛ

2.Веселка Николова-АЕ

Председател: инж.Милена Мартинова

Член:  инж. Илка Вардарова

31.І.2019г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 06.02.2019г.

ЗДУД

ЗИП Информационни технологии

 /11, 12кл./

01.02.2019г.

– от 14:30

– в компютърен кабинет

 

практически

Председател: Искрена Иванова

Член: Иваничка Живкова

31.І.2019г. Хранилище на преподавателите по математика 06.02.2019г.

ЗДУД

Информационни технологии

 /10кл./

01.02.2019г.

– от 14:30

– в компютърен кабинет

 

практически

Председател: Искрена Иванова

Член: Иваничка Живкова

31.І.2019г. Хранилище на преподавателите по математика 06.02.2019г.

ЗДУД

Информатика

 /9кл./

01.02.2019г.

– от 14:30

– в компютърен кабинет

 

практически

Председател: Искрена Иванова

Член: Иваничка Живкова

31.І.2019г. Хранилище на преподавателите по математика 06.02.2019г.

ЗДУД

Философия

/11кл./

04.01.2019г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1. Анна Бучкова

2. инж.Кр. Гълъбов

Председател:  Богдана Лозанова

Член:  д-р Крум Златков

01.02.2019г. Хранилище на преподавателите по обществени науки 08.02.2019г.

ЗДУД