ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

 

 І-ви учебен срок на учебната 2019/2020 година.

Клас Класен ръководител- име, фамилия Ден за консултация Часове
 

VІІІ-а

 

Людмила Любенова

 

петък

 

14:35ч. – 15:20ч.

 

 

 

VІІІ-б

 

инж. Силвия Цолова

 

четвъртък

 

10:55ч .- 11:40ч.

 

VІІІ-в

 

д-р Крум Златков

 

вторник

 

09:50ч. – 10:35ч.

 

VІІІ-в

 

Денислав Тодоров

 

вторник

 

10:55ч. – 11:40ч.

 

ІХ-а

 

Силвия Методиева

 

четвъртък

 

09:50ч. – 10:35ч.

 

ІХ-б

 

Богдана Лозанова

 

сряда

 

09:50ч. – 10:35ч

 

ІХ-в

 

Костадинка Георгиева

 

четвъртък

 

10:00ч. – 10:45ч.

 

Х-а

 

Василка Цонкова

 

четвъртък

 

09:50ч. – 10:35ч.

 

Х-б

 

инж. Филис Ботева

 

сряда

 

11:50ч. – 12:35ч.

 

ХІ- а

 

Наталия Николова

 

петък

 

10:55ч. – 11:40ч.

 

 

 

ХІ- б

 

Иваничка Живкова

 

четвъртък

 

12:35ч. – 13:20ч

 

ХІ- в

 

Искра Врабевска

 

петък

 

12:45ч. – 13:30ч.

 

ХІІ-а

 

Анна Бучкова

 

сряда

 

14:35ч. – 15:20ч.

 

ХІІ-б

 

Веселка Николова

 

вторник

 

12:45ч. – 13:30ч