График – приравнителни изпити – дневна форма, септември 2018

Г Р А Ф И К

За провеждане на приравнителни изпити – дневна форма на обучение на Патрисия Саид Фалтон -ЕООС

 

Изпит по учебен предмет Дата/ начален час / място на провеждане Комисия по организиране на изпита Комисия по оценяването Срок за изготвяне/

предоставяне на изпитните материали

Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Неорганична химия  /9кл./ 07.09.2018г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1.Веселка Николова-АЕ

2. Искрена Иванова -ИТ

Председател:  инж. Илка Вардарова

Член:  Анна Бучкова

05. ІХ.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 11.09.2018г.

ЗДУД

 

 

 

Неорганична химия практика  /9кл./ 07.09.2018г.

– от 12:30

–  в  лаборатория № 5

практически Председател:  инж. Илка Вардарова

Член:  Анна Бучкова

05. ІХ.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 11.09.2018г.

ЗДУД

 

Немски език

/9кл./

11.09.2018г.

– от 12:30

– в  25 кабинет

1.  Антония. Илиева-БЗО

2.  Ем.Мачев-ФВ

Председател: Костадинка Георгиева

Член: Силвия Методиева

10.ІХ.2018г.

 

Хранилище на преподавателите по немски език

 

13.09.2018г.

ЗДУД

 

Екология и устойчиво развитие

/9кл./

04.09.2018г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1. Ив.Живкова- М

2.  К. Георгиева – НЕ

Председател:  инж.  Красимир Гълъбов

Член:  инж.  Цветелина Йочева

03. ІХ.2018г Хранилище на преподавателите по   ХООС 07.09.2018г.

ЗДУД