График поправителна сесия 12 клас СФО 9. V. 2023г. – 15.V. 2023г.

Г Р А Ф И К

За провеждане на поправителна сесия 12 клас самостоятелна форма на обучение от 9. V. 2023г. до 15.V. 2023г., за учебната 2022/2023г. на:

ВЦП    12. клас          Екология и опазване на околната среда

Екологичен контрол     СПП       10.5.2023, 14:30

 

ГГМ 12. клас Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти

Гражданско образование ООП 9.5.2023, 14:30
Български език и литература ООП 10.5.2023, 14:30
Чужд език по професията – Английски език ОбПП 11.5.2023, 14:30
Автоматизация на производството-учебна практика ОтПП 12.5.2023,10 :00
Автоматизация на производството СПП 12.5.2023, 14:30
Производствена практика СПП 15.5.2023, 9:00
Технология на специалността СПП 15.5.2023, 14:30

 

ММЙ  12. клас Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти

Технология на специалността – учебна практика СПП 11.5.2023, 14:30

Производствена практика         СПП 15.5.2023, 9:00

Технология на специалността  СПП 15.5.2023, 14:30

 

К ДГ 12.клас  – Технология на хомепатичните и фитопродукти

Технология на хомепатичните и фитопродукти – учебна практика          СПП       11.май, 9:00

Автоматизация на производството       ОтПП     12.май, 14:30

Технология на хомеопатичните и фитопродукти СПП  15.май, 14:30

 

 

Изпит по учебен предмет Дата на провеждане начален час място на провеждане Комисия по организиране на изпита Комисия по оценяването Срок за изготвяне/ предоставяне на изпитните материали Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Гражданско образование (ООП)

Гергана

9.5.2023 14:30 25 кабинет Ива Ангелова Ангелова Петър Дацков Петрунов 4.5.2023 Хранилище на преподавателите по  ГО 14.5.2023
Ивайло Иванов Константинов Михаил Михайлов Арсов
Български език и литература (ООП)

Гергана

10.5.2023 14:30 25 кабинет Юрия Йорданова Кирчева Искра Петкова Врабевска 5.5.2023 Хранилище на преподавателите по  БЕЛ 15.5.2023
Таня Недялкова Тотева Людмила Петрова Любенова
Екологичен контрол (СПП)

Виктор

10.5.2023 14:30 25 кабинет Юрия Йорданова Кирчева Силвия Ангелова Цолова 5.5.2023 Хранилище на преподавателите по  БЕЛ 15.5.2023
Таня Недялкова Тотева Емилия Григорова Николова
Технология на хомепатичните и фитопродукти-учебна практика (СПП)

Калоян

11.5.2023 9:00 9 лаборатория Филис Емилова Ботева 5.5.2023 Хранилище на преподавателите по професионално образование 15.5.2023
Милена Иванова Мартинова
Технология на специалността – учебна практика (СПП)

Матеа

11.5.2023 9:00 9 лаборатория Илка Асенова Шишоева 5.5.2023 Хранилище на преподавателите по професионално образование 15.5.2023
Милена Иванова Мартинова
Чужд език по професията – Английски език (ОбПП)

Гергана

11.5.2023 14:30 25 кабинет Михаил Михайлов Арсов анита Христова Каримова 5.5.2023 Хранилище на преподавателите по  ЧЕ 15.5.2023
Иваничка Панайотова Живкова Стефани Емилова Иванова
Автоматизация на производството-учебна практика (СПП)

Гергана

12.5.2023 10:00 3 лаборатория Емилия Григорова Николова 8.5.2023 Хранилище на преподавателите по професионално образование 16.5.2023
Симона Ивайлова Иванова
Автоматизация на производството (ОтПП)

Гергана

12.5.2023 14:30 25 кабинет Антония Георгиева Илиева Емилия Григорова Николова 8.5.2023 Хранилище на преподавателите по професионално образование 16.5.2023
Десислава Бориславова Бачева Симона Ивайлова Иванова
Производствена практика (СПП) 15.5.2023 9:00 9 лаборатория Илка Асенова Шишоева 8.5.2023 Хранилище на преподавателите по професионално образование 17.5.2023
Милена Иванова Мартинова
Технология на хомеопатичните и фитопродукти (СПП) 15.5.2023 14:30 25 кабинет Елена Емануилова Стоянова Филис Емилова Ботева 10.2.2023 Хранилище на преподавателите по професионално образование 17.5.2023
Петър Дацков Петрунов Милена Иванова Мартинова
Технология на специалността (СПП) 15.5.2023 14:30 25 кабинет Елена Емануилова Стоянова Илка Асенова Шишоева 10.2.2023 Хранилище на преподавателите по професионално образование 17.5.2023
Петър Дацков Петрунов Милена Иванова Мартинова