График – поправителна сесия 03 – 13.09.2018, дневна форма

Г Р А Ф И К

за провеждане на  поправителна септемврийска изпитна сесия, дневна форма на обучение, от 03. 09. 2018г.  до 13. 09. 2018г. на учениците:

  • Силвия Томова Хубенова /10кл./ – ТХФП,
  • Александрър Кирилов Петков /10кл./-ТХФП,
  • Деница Пламенова Петрова/10кл./- ТХФП,
  • Валентино Златков Шопов  – /9кл/- ТФПКП,
  • Карина Кирилова Бонева – /11кл/ – ТФПКП.
Изпит по учебен предмет Дата/ начален час / място на провеждане Комисия по организиране на изпита Комисия по оценяването Срок за изготвяне/

предоставяне на изпитните материали

Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Физика и астрономия

/10кл./

03.09.2018г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1.Лилия Велкова-БЕЛ

2. Наталия Николова-ФВ

Председател: Таня Тотева

Член: Ивайло Атанасов

31.VІІІ.2018г. Хранилище на преподавателите по природни науки 05.09.2018г.

ЗДУД

 

Химия и структура на растителните материали

/10кл./

03.09.2018г.

– от 12:30

– в  25 кабинет

1. Искра Врабевска-БЕЛ

2.  Ан.Георгиева-Г

Председател:  инж. Филис Миткова

Член:  инж.Милена Мартинова

31.VІІІ.2018г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 05.09.2018г.

ЗДУД

 

Химия и опазване на околната среда

/10кл./

04.09.2018г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1. Ив.Живкова- М

2.  К. Георгиева – НЕ

Председател:  Анна Бучкова

Член:  инж. Емилия Николова

03. ІХ.2018г Хранилище на преподавателите по   ХООС 07.09.2018г.

ЗДУД

Техническо чертане и приравнителен

/9кл./

04.09.2018г.

– от 12:30

– в  25 кабинет

1. Емил Мачев-ФС

2.  Василка Цонкова-АЕ

Председател:  инж.  Красимир Гълъбов

Член:  инж.  Цветелина Йочева

03.ІХ.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 07.09.2018г.

ЗДУД

 

Биология и ЗО

/10кл./

05.09.2018г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1.  Силвия Методиева-НЕ

2. инж.Емилия Николова-ПО

Председател: Анна Бучкова

Член: Антония Илиева

04. ІХ.2018г Хранилище на преподавателите по  БЗО 07.09.2018г.

ЗДУД

Физикохимия

/10кл./

05.09.2018г.

– от 12:30

– в  25 кабинет

1.  Богдана Лозанова-ИЦ

2.  Антония. Илиева-БЗО

Председател: Анна  Бучкова

Член:  инж.Емилия Николова

 

04.ІХ.2018г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 07.09.2018г.

ЗДУД

 

Органична химия

/10кл./

07.09.2018г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1.Веселка Николова-АЕ

2. Искрена Иванова -ИТ

Председател:  инж. Илка Вардарова

Член:  Анна Бучкова

05. ІХ.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 11.09.2018г.

ЗДУД

 

 

 

Органична химия-практика

/10кл./

07.09.2018г.

– от 12:30

–  в  лаборатория № 5

практически Председател:  инж. Илка Вардарова

Член:  Анна Бучкова

05. ІХ.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 11.09.2018г.

ЗДУД

 

Философия

/11кл./

10.09.2018г.

– от 09:30

– в  25  кабинет

1. инж. Илка Вардарова-ПО

2. Анна Бучкова-ХООС

  Председател:  Богдана Лозанова

Член:   Валентина Иванова

07. ІХ.2018г Хранилище на преподавателите по обществени науки 12.09.2018г.

ЗДУД

 

Етика и право

/10кл./

10.09.2018г.

– от 09:30

– в  25  кабинет

1. инж. Илка Вардарова-ПО

2. Анна Бучкова-ХООС

Председател:  Богдана Лозанова

Член:   Валентина Иванова

07. ІХ.2018г Хранилище на преподавателите по обществени науки 12.09.2018г.

ЗДУД

 

Икономика /10кл./ 10.09.2018г.

– от 12:30

– в  25  кабинет

1. инж. Филис Миткова

2.  инж.  Красимир Гълъбов

Председател: Ангелина Георгиева

Член:  инж.  Цветелина Йочева

07. ІХ.2018г Хранилище на преподавателите по обществени науки 12.09.2018г.

ЗДУД

 

История и цивилизация

/10,11кл./

 

11.09.2018г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1. Искра Врабевска-БЕЛ

2.  Наталия Николова-ФВ

Председател: Богдана Лозанова

Член: Валентина Иванова

10.ІХ.2018г.

 

Хранилище на преподавателите по история

 

13.09.2018г.

ЗДУД

 

Немски език

/10кл./

11.09.2018г.

– от 12:30

– в  25 кабинет

1.  Антония. Илиева-БЗО

2.  Ем.Мачев-ФВ

Председател: Костадинка Георгиева

Член: Силвия Методиева

10.ІХ.2018г.

 

Хранилище на преподавателите по немски език

 

13.09.2018г.

ЗДУД

 

Български език и литература

/10кл./

12.09.2018г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1. инж.Емилия Николова-ПО

2.   Анна Бучкова-ХООС

Председател: Лилия Велкова

Член: Лора Арнаудова

11.ІХ.2018г.

.

Хранилище на преподавателите по БЕЛ 14.09.2018г.

ЗДУД

 

Аналитична химия и инструментални методи

/11кл./

12.09.2018г.

– от 12:30

– в  25 кабинет

1.Силвия Методиева-НЕ

2. Антония Илиева-БЗО

Председател: инж. Филис Миткова

Член:   инж.Милена Мартинова

11.ІХ.2018г.

 

Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 14.09.2018г.

ЗДУД

 

Информационни технологии

/10кл./

12.09.2018г.

– от 12:30

– в  компютърен кабинет

практически Председател: Искрена Иванова

Член: Иваничка Живкова

11.ІХ.2018г.

 

Кабинет информационни технологии 14.09.2018г.

ЗДУД

 

Математика

/10 кл./

 

 

13.09.2018г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1. Василка Цонкова-АЕ

2. Лилия Велкова-БЕЛ

Председател:  Иваничка Живкова

Член:  Светла Милушева

12.ІХ.2018г.

 

Хранилище на преподавателите по математика 14.09.2018г.

ЗДУД

 

География и икономика

/10кл./

13.09.2018г.

– от 12:30

– в  25  кабинет

1.Веселка Николова-АЕ

2. Искрена Иванова -ИТ

Председател: Ангелина Георгиева

Член: Лена Константинова

12.ІХ.2018г.

 

Хранилище на преподавателите по обществени науки 14.09.2018г.

ЗДУД