ГРАФИК на учителите за консултации на учениците

І-ви  учебен срок на учебната 2019/2020 година

Име, фамилия  Учебен предмет Ден за консултация часове
Таня Тотева Физика и астрономия четвъртък 14.25ч. – 13.25ч.
Лора Арнаудова Български език и литература понеделник 14.25ч. – 15.25ч.
Иваничка Живкова Математика понеделник 14.25ч.– 15.25ч.
Людмила Любенова Български език и литература сряда 14.25ч. – 15.25ч.
Искра Врабевска Български език и литература понеделник 14.25ч. – 15.25ч.
Костадинка Георгиева Немски език вторник 14.25ч. – 15.25ч.
Силвия Методиева Немски език петък 14.25ч. – 15.25ч.
Радослава Накашева Английски език четвъртък 14.25ч. – 15.25ч.
Веселка Николова Английски език понеделник 14.25ч. – 15.25ч.
Василка Цонкова Английски език четвъртък 14.25ч. – 15.25ч.
Богдана Лозанова История и цивилизация понеделник 14.25ч. – 15.25ч.
Денислав Тодоров География и икономика,

Икономика, Предприемачество

вторник 14.25ч. – 15.25ч.
Антония Илиева  Биология и ЗО

Микробиология

четвъртък 15.25ч. – 16.25ч.
инж. Емилия Николова

 

Физикохимия, ЗБУТ

Автоматизация на производството

четвъртък 13.30ч. – 14.30ч.
Анна Бучкова

 

Химия и опазване на околната среда, Биология и ЗО вторник 14.35ч. – 15.35ч.
инж. Цветелина Йочева Опазване на околната среда сряда 14.25ч. – 15.25ч.
инж. Илка Вардарова Технология на специалността, Органична химия,

Процеси и апарати

понеделник 14.25ч. – 15.25ч.
инж.Милена Мартинова  Аналитична химия и инст.методи , Технология на специалността вторник 14.25ч. – 15.25ч.
инж. Силвия Цолова Екологичен контрол, Техническо чертане, Екологично законодателство, Пречиствателни съоръжения, Неорганична химия сряда 14.25ч. -15.25ч
инж. Филис Ботева

 

Аналитична химия и инст.методи, ПР. практика вторник 14.20ч. -15.20ч.
Искрена Иванова Информатика, Информационни технологии понеделник 13.30ч. -14.30ч
Мирослав Александров Английски език понеделник 10.35ч. – 10.55ч.
д-р Крум Златков История и цивилизация понеделник 14.25ч. – 15.25ч.
д-р Андрей Антонов Математика четвъртък 14.25ч. – 15.25ч.
Александър Рошкев Изобразително изкуство, Музика петък 13.45ч. – 14.45ч
Петър Петрунов Свят и личност, Предприемачество понеделник 13.45ч. – 14.45ч
Георги Ванчев Английски език сряда 14.25ч. – 15.25ч