ГРАФИК за провеждане на трета поправителна сесия за учебната 2019/2020г.

 ГРАФИК за провеждане на трета поправителна сесия за учебната 2019/2020г.  на учениците:

Зоя Панайотова Павлова  за 10кл. по физика и астрономия –ЕООС,

София Емилова Виденова за 9кл. по органична химия – ТХФП,

Константин Пламенов Костов  за 8 кл. по физика и астрономия – ТХФП,

Александра Даниелова Маринова – 8кл. по български език и литература – ТХФП.

 

Изпит по учебен предмет Дата/ начален час / място на провеждане Комисия по организиране на изпита Комисия по оценяването Срок за изготвяне/

предоставяне на изпитните материали

Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
             
Физика и астрономия 06.10.2020г.

– от 14:35

– в  25 кабинет

1.Костадинка георгиева-НЕ

2. Силвия Методиева-НЕ

Председател:  Таня Тотева

Член:    Атанас Гацев

05.10.2020г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 09.10.2020г.

ЗДУД

 

 

Органична химия 06.10.2020г.

– от 14:35

– в  25 кабинет

1.Костадинка георгиева-НЕ

2. Силвия Методиева-НЕ

Председател:  инж. Илка Вардарова

Член:  инж. Милена Мартинова

05.10.2020г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 09.10.2020г.

ЗДУД

 

 

 

Български език и литература

 

06.10.2020г.

– от 14:35

– в  25 кабинет

 1.Костадинка георгиева-НЕ

2. Силвия Методиева-НЕ

Председател: Искра Врабевска

Член: Людмила Любенова

05.10.2020г Хранилище на преподавателите по БЕЛ 09.10.2020г.

ЗДУД