ГРАФИК за провеждане на първа изпитна сесия от 06. ІІ. 2023 г. до 17. ІІ. 2023г. СФО

Г Р А Ф И К

за провеждане на първа  изпитна сесия  от 06. ІІ. 2023 г. до 17. ІІ. 2023г./ самостоятелна форма на обучение за учебната 2022/2023 г. на:

АВМ   10. клас   Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти:

 • Български език и литература ООП
 • Математика ООП
 • Философия ООП
 • География и икономика ООП
 • История и цивилизации ООП
 • Физика и астрономия ООП
 • Музика ООП
 • Изобразително изкуство ООП
 • Физическо възпитание и спорт ООП
 • Английски език ООП
 • Немски език ООП
 • Икономика ОбПП

ХТЕ 11. клас  Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти:

 • Български език и литература ООП
 • Математика ООП
 • Гражданско образование ООП
 • Физическо възпитание и спорт ООП
 • Немски език ООП
 • Чужд език по професията – Английски език (на Английски език) ОбПП
 • Автоматизация на производството ОтПП
 • Електротехника и електроника ОтПП
 • Микробиология СПП
 • Микробиология РПП
 • Технология на специалността СПП

ВЦП    12. клас  Екология и опазване на околната среда:

 • Български език и литература ООП
 • Математика ООП
 • Гражданско образование ООП
 • Физическо възпитание и спорт ООП
 • Немски език ООП
 • Чужд език по професията – Английски език ОбПП
 • Автоматизация на производството ОтПП
 • Автоматизация на производството-учебна практика ОтПП
 • Екологичен контрол СПП
 • Предприемачество РПП
 • Български език и литература РП/УП-А

ГГМ, ММЙ 12. клас Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти

 • Български език и литература ООП
 • Математика ООП
 • Гражданско образование ООП
 • Физическо възпитание и спорт ООП
 • Немски език ООП
 • Чужд език по професията – Английски език ОбПП
 • Автоматизация на производството ОтПП
 • Технология на специалността СПП
 • Автоматизация на производството-учебна практика СПП
 • Предприемачество РПП
 • Български език и литература РП/УП-А

КДГ 12.кл. – Технология на хомеопатичните и фитопродукти:

 • Български език и литература ООП
 • Математика ООП
 • Гражданско образование ООП
 • Физическо възпитание и спорт ООП
 • Немски език ООП
 • Чужд език по професията – Английски език ОбПП
 • Автоматизация на производството ОтПП
 • Технология на хомеопатичните и фитопродукти СПП
 • Автоматизация на производството-учебна практика СПП
 • Предприемачество РПП
 • Български език и литература РП/УП-А
Изпит по учебен предмет Дата на провеждане начален час място на провеждане
Български език и литература (ООП) 6.2.2023 14:30 25 кабинет
Математика (ООП) 7.2.2023 14:30 25 кабинет
Физическо възпитание и спорт (ООП) 8.2.2023 13:30 Физкултурен салон
Философия (ООП) 8.2.2023 14:30 25 кабинет
Гражданско образование (ООП) 8.2.2023 14:30 25 кабинет
Немски език (ООП) 9.2.2023 14:30 25 кабинет
Автоматизация на производството (ОтПП) 10.2.2023 14:30 25 кабинет
География и икономика (ООП) 10.2.2023 14:30 25 кабинет
Електротехника и електроника (ОтПП) 13.2.2023 14:30 25 кабинет
Автоматизация на производството-учебна практика (СПП) 13.2.2023 14:30 25 кабинет
История и цивилизации (ООП) 13.2.2023 14:30 25 кабинет
Физика и астрономия (ООП) 14.2.2023 14:30 25 кабинет
Микробиология -учебна практика (СПП) 14.2.2023 14:30 8 лаборатория
Екологичен контрол (СПП) 14.2.2023 14:30 25 кабинет
Технология на специалността (СПП) 14.2.2023 14:30 25 кабинет
Технология на хомепатичните и фитопродукти (СПП) 14.2.2023 14:30 25 кабинет
Чужд език по професията – Английски език (ОбПП) 15.2.2023 14:30 25 кабинет
Английски език (ООП) 15.2.2023 14:30 25 кабинет
Икономика (ОбПП) 16.2.2023 14:30 25 кабинет
Предприемачество (РПП) 16.2.2023 14:30 25 кабинет
Микробиология (СПП) 16.2.2023 14:30 25 кабинет
Български език и литература (РП/УП-А) 17.2.2023 14:30 25 кабинет
Микробиология (РПП) 17.2.2023 14:30 25 кабинет
Музика (ООП) 17.2.2023 13:30 Актова зала
Изобразително изкуство (ООП) 17.2.2023 14:30 25 кабинет