График за провеждане на приравнителни изпити, дневна форма на обучение за учебната 2023/2024 год.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ „ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – СОФИЯ

График за провеждане на приравнителни изпити,  дневна форма на обучение за учебната 2023/2024 год. – справки в канцеларията

  Изпит по учебен предмет Дата/ начален час / място на провеждане Комисия по организиране на изпита Комисия по оценяването Срок за изготвяне/

предоставяне на изпитните материали

Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
1. Предприемачество ОбПП – 8 кл.

 

15.11.2023г.

– от 14:30

– в  25  кабинет

  1. Стефани Иванова-АЕ

2. Василка Цонкова-АЕ

Председател: Петър Петрунов

Член:  Михаил Арсов

13.11.2023г.

 

Хранилище на преподавателите по обществени науки 20.11.2023г.

ЗДУД

 

2. Здравословни и безопасни условия на труд  ОбПП– 9 кл. 22.11.2023г.

– от 14:30

– в   25 кабинет

1. Петър Петрунов-ГИ

2. Симона Иванова -ПА

Председател: д-р инж. Анелия Петрина

Член:  инж. Силвия Цолова

20.11.2023г.

 

Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 27.11.2023г.

ЗДУД

3. Органична химия  ОтПП – 9 кл. 29.11.2023г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1. Таня Тотева-ФА

2. Людмила Любенова – БЕЛ

 

Председател: Петя Атанасова

Член:   инж. Милена Мартинова

27.11.2023г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 04.12.2023г.

ЗДУД

 

 

4. Неорганична химия  ОтПП  – 9 кл.

 

06.12.2023г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1.Силвия Методиева-НЕ

2.   Елена Стоянова-ХООС

Председател: инж. Емилия Николова

Член: Петя Атанасова

04.12.2023г.

 

Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 11.12.2023г.

ЗДУД

5. Техническо чертане  ОтПП – 9 кл.

 

13.12.2023г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1. Михаил Арсов-ГИ

2.  Василка Цонкова-АЕ

Председател:    инж. Силвия Цолова Член:  инж. Ем. Николова

 

11.12.2023г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 18.12.2023г.

ЗДУД

 

6. Физикохимия  ОтПП  – 9 кл.

 

19.12.2023г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1. Михаил Арсов – ГИ

2.  Искра Врабевска-БЕЛ

Председател:  инж. Емилия Николова

Член: Петя Атанасова

15.12.2023г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 22.12.2023г.

ЗДУД

7. Неорганична химия –практика  ОтПП

– 9 кл.

04.01.2024г.

– от 14:30

– в   лаборатория № 4

практически Председател: инж. Емилия Николова

Член: Петя Атанасова

02.01.2024г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 08.01.2024г.

ЗДУД

8. Органична химия-практика  ОтПП

– 9 кл.

10.01.2024г.

– от 14:30

в лаборатория № 5

практически Председател:  Петя Атанасова

Член:  инж. Емилия Николова

8.01.2023г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 12.01.2024г.

ЗДУД

 

9. Неорганична химия  РПП – 9 кл.

 

17.01.2024г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

 1. Вяра Йорданова-М

2.Кристина Александрова -БЕЛ

Председател:   инж. Емилия Николова

Член:  Петя Атанасова

 

12.01.2024г. Хранилище на преподавателите по професионална подготовка 19.01.2024г.

ЗДУД

 

10. Физикохимия   РПП – 9 кл.

 

24.01.2024г.

– от 14:40

– в  25 кабинет

1. Атанас Гацев-М

2. Антония Илиева – БЗО

Председател:  инж. Емилия Николова

Член:   Петя Атанасова

 

22.01.2024г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 26.01.2024г.

ЗДУД

11. Икономика ОбПП

10кл.

08.02.2024г.

– от 14:30

– в  25  кабинет

  1. Силвия Методиева-НЕ

2.Божидар Иванов-ИИ

Председател: Петър Петрунов

Член:  Михаил Арсов

06.02.2024г Хранилище на преподавателите по обществени науки 12.02.2024г.

ЗДУД

 

12. Органична химия –  ОтПП

/10кл./

15.02.2024г.

– от 14:30

–  в  25 кабинет

1. Анита Каримова-АЕ

2.Ивайло Константинов-ФВС

Председател: Петя Атанасова

Член:  инж. Милена Мартинова

13.02.2024г.

 

Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 19.02.2024г.

 

ЗДУД

 

13. Органична химия-практика  ОтПП

10кл.

21.02.2024г.

– от 14:30

–  в  лаборатория № 5

практически Председател: Петя Атанасова

Член:   инж. Милена Мартинова

19.02.2024г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 23.02.2024г

ЗДУД

14. Органична химия  РПП -10кл. 28.02.2024г.

– от 14:30

–  в  25 кабинет

1. Юрия Кирчева – ФВС

2.Таня Тотева-ФА

Председател: инж. Милена Мартинова  Член:  Петя Атанасова

 

26.02.2024г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 01.03.2024г.

ЗДУД

 

15. Органична химия  РПП – практика-10кл. 6.03.2024г.

– от 14:30

– лаборатория № 5

Председател:  инж. Милена Мартинова

 

Член:  Петя Атанасова

 

6.03.2024г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 08.03.2024г.

ЗДУД

 

16. Производствена практика СПП -10кл.

 

20.03.2024г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

Ива Ангелова – ФВС

Десислава Бачева – АЕ

Председател: инж. Емилия Николова

Член:   инж. Милена Мартинова

18.03.2024 Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 22.03.2024г.

ЗДУД