ГРАФИК за провеждане на приравнителни изпити дневна форма на обучение АМ  10.б клас – ТФПКП

ГРАФИК

За провеждане на приравнителни изпити дневна форма на обучение за учебната 2021/2022 г.
На основание чл.259 ал.1; чл.118 ал.6, т.1; чл.148, ал.2 от ЗПУО; чл.32, ал.1, т.1
от Наредба №11 и подадени документи за преместване, дневна форма на обучение на: – АМ  10.б клас – ТФПКП

Изпит по учебен предмет Дата/ начален час / място на провеждане
ИУЧ РПП Неорганична химия  9 клас 15.06.2022г. от 14:30 – в  25 кабинет
Техническо чертане  ИУЧ Отр.ПрП  9 клас 20.05.2022г. – от 14:30 – в  25 кабинет
Физикохимия ИУЧ Отр. Пр П 9 клас 22.06.2022г.  от 14:30 – в  25 кабинет
Физикохимия ИУЧ РПП 9 клас 24.06.2022г. от 14:30 – в  25 кабинет
ИУЧ РПП Органична химия – практика  9 клас 27.06.2022 г.  – от 13:30, лаборатория 5