ГРАФИК за провеждане на приравнителни изпити дневна форма на обучение за учебната април – май 22 г

ГРАФИК

За провеждане на приравнителни изпити дневна форма на обучение за учебната 2021/2022 г.

На основание чл.259 ал.1; чл.118 ал.6, т.1; чл.148, ал.2 от ЗПУО; чл.32, ал.1, т.1 от Наредба №11 и подадени документи за преместване, дневна форма на обучение на:

СКБ 8.в  клас – ТМКХП, ЙДВ 9.б клас – ТФПКП, ГДВ 9.б клас –ТФПКП, ИРИ в 10.а кл.- ЕООС

История и цивилизация   ХООС  8. клас 27.04.2022г.

от 14:30

– в  25 кабинет

ХООС  8. клас 03.05.2022г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

Биология  8. клас 03.05.2022г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

Немски език 8. клас 10.05.2022г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

География и икономика 8. клас 16.05.2022 г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

Физика и астрономия 8. клас 26.05.2022г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

Предприемачество  8. клас 31.05.2022г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

Физикохимия ИУЧ Отр. Пр П

 9 клас

20.04.2022г.

от 14:30

– в  25 кабинет

Физикохимия    ИУЧ РПП

9 клас

27.04.2022г.

от 14:30

– в  25 кабинет

Изобразително изкуство  9 клас 29.04.2022г.

– от 15:30

– в  25 кабинет

ИУЧ Отр. ПП Неорганична химия  9 клас 03.05.2022г.

 

ИУЧ РПП Неорганична химия  9 клас 10.05.20222 г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

Физикохимия ИУЧ Отр. Пр П

 9 клас

20.04.2022г.

от 14:30

– в  25 кабинет

Физикохимия    ИУЧ РПП

9 клас

27.04.2022г.

от 14:30

– в  25 кабинет