ГРАФИК за провеждане на приравнителни изпити

ГРАФИК

За провеждане на приравнителни изпити на Калоян Ивайлов Апостолов ТХФП,  дневна форма на обучение за учебната 2020/2021 год.  по: музика, изобразително изкуство за 8 клас.

Изпит по учебен предмет Дата/ начален час / място на провеждане Комисия по организиране на изпита Комисия по оценяването Срок за изготвяне/

предоставяне на изпитните материали

Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Музика

 

14. 10. 2020г. /сряда/

– от 14:30ч.

– в  25 кабинет

1. Антония Илиева-БЗО

2. Снежана Костова-БЗО

Председател: Александър Рошкев

Член: Теодора Черчеланова

 

13. 10. 2020г. Хранилище на преподавателите по немски език 19. 10. 2020г.

ЗДУД

Изобразително изкуство 22. 10. 2020г. /четвъртък/

– от 14:30ч.

– в  25 кабинет

1. д-р Крум Златков – ИЦ

2. Петър Петрунов- ГИ

Председател: Александър Рошкев

Член: Анна Стойчева

21. 10. 2020г. Хранилище на преподавателите по професионална подготовка 26.10. 2020г.

ЗДУД