ГРАФИК За провеждане на поправителна изпитна сесия от 1. 7. 2022г. до 7. 7. 2022г. СФО за учебната 2021/2022г.

Изпит по учебен предмет Дата/ начален час / място на провеждане
Процеси и апарати практика 11. клас К 1.07.2022г 1 10:30 лаборатория – 9
Процеси и апарати  теория 11. клас К 4.07.2022г. – от 10:30 – в  25 кабинет
Производствена практика 11. клас К 5.07.2022г. – от 10:30 – в  25 кабинет
Технология на хомеопатичните и фитопродукти 11. клас К 6.07.2022г. – от 10:30 – в  25 кабинет
Химия и структура на растителните материали 11. клас. К 7.07.2022г. – от 10:30 – в  25 кабинет