ГРАФИК за провеждане на поправителна септемврийска изпитна сесия

Г Р А Ф И К 

За провеждане на поправителна септемврийска  изпитна сесия  /от 03. 09. 2019г. до 13. 09. 2019г./ самостоятелна форма на обучение за учебната 2018/2019г.

ЕООС – Зоя Панайотова Павлова /9кл./: математика, история и цивилизация, физикохимия, РПП-неорганична химия;

ТХФПЙоана Светославова Димитрова /11кл./: английски език, електротехника и електроника, процеси и апарати, аналитична химия, аналитична химия-практика, процеси и апарати-практика, производствена практика

Изпит по учебен предмет Дата/ начален час / място на провеждане Комисия по организиране на изпита Комисия по оценяването Срок за изготвяне/

предоставяне на изпитните материали

Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Производствена практика

 

04.09.2019г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1.Костадинка Георгиева-НЕ

2. Искра Врабевска-БЕЛ

Председател:инж. Илка Вардарова

Член:   инж.Милена Мартинова

03.09.2019г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 09.09.2019г.

ЗДУД

Английски език 

 

 

05.09.2019г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1. Иваничка Живкова-М

2.инж.Илка Вардарова-ПО

Председател: Веселка Николова

Член:  Василка Цонкова

04.09.2019г Хранилище на преподавателите по математика 09.09.2019г.

ЗДУД

Математика

 

 

09.09.2019г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1. Искрена Иванова – ИТ

2. Крум Златков-ИЦ

Председател:  Иваничка Живкова

Член:  Атанас Гацев

05.09.2019г Хранилище на преподавателите по математика 11.09.2019г.

ЗДУД

Аналитична химия и инструментални методи 09.09.2019г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1. Искрена Иванова – ИТ

2. Крум Златков-ИЦ

Председател: инж. Филис Ботева

Член:   инж.Милена Мартинова

05.09.2019г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 11.09.2019г.

ЗДУД

Аналитична химия и инструментални методи  – практика

 

09.09.2019г.

– от 13:00

–  в  лаборатория № 1

 

практически

Председател:  инж. Филис Ботева

Член:  инж.  Милена Мартинова

05.09.2019г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 11.09.2019г.

ЗДУД

История и цивилизация

 

10.09.2019г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1.Таня Тотева-ФА

2. инж.Милена Мартинова-ПО

Председател: Богдана Лозанова

Член: Крум Златков

09.09.2019г

 

Хранилище на преподавателите по история

 

11.09.2019г.

ЗДУД

Процеси и апарати 10.09.2019г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1.Таня Тотева-ФА

2. инж.Милена Мартинова-ПО

Председател:  инж. Илка Вардарова

Член:  инж.Емилия Николова

09.09.2019г

 

Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 11.09.2019г.

ЗДУД

Процеси и апарати – практика

 

10.09.2019г.

– от 13:00

в  лаборатория № 9

 

практически

Председател: инж. Илка Вардарова

Член:инж. Емилия Николова

09.09.2019г

 

Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 11.09.2019г.

ЗДУД

Физикохимия

 

11.09.2019г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1. Искра Врабевка – БЕЛ

2. Силвия Методиева – НЕ

Председател: Анна  Бучкова

Член:  инж.Емилия Николова

 

10.09.2019г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 13.09.2019г.

ЗДУД

 

Електротехника и електроника

 

11.09.2019г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

 1. Искра Врабевка – БЕЛ

2. Силвия Методиева – НЕ

Председател:  Таня Тотева

Член :инж.  Емилия Николова

10.09.2019г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 13.09.2019г.

ЗДУД

 

РПП Неорганична химия

 

12.09.2019г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

 1. Василка Цонкова-АЕ

2. Веселка Николова- АЕ

Председател: инж.Емилия Николова

Член: Анна Бучкова

10.09.2019г Хранилище на преподавателите по професионална подготовка 13.09.2019г.

ЗДУД