ГРАФИК за поправителна изпитна сесия – 12 клас, самостоятелна форма

ГРАФИК

за провеждане на  поправителна изпитна сесия /от 10. V. 2018 до 16. V. 2018г./ на учениците от 12 клас в самостоятелна  форма на  обучение за учебната 2017/2018 година.

Анита Илиянова Иванова /12кл./, Магдалина Стефанова Иванова /12кл./, Гергана Веселинова Попова /12кл./, Илияна Златкова Иванова /12кл./, Христина Пламенова Пешева/12кл./, Станислава Николаева Стойчева /12кл./, Сара Тодорова Пейчева /12кл./, Даяна Атанасова Маргаритова /12кл./, Иво Забен Чобанян /12кл./  – ТФПКП; Ваньо Петров Ангелов  /12кл./- ЕООС; Цветомир Цветанов Стоилов  /12кл./ – ТХФП

 

Изпит по учебен предмет Дата/ начален час / място на провеждане Комисия по организиране на изпита Комисия по оценяването Срок за изготвяне/

предоставяне на изпитните материали

Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
История и цивилизация

/ 11кл./

 

10.05.2018г.

– от 12:40

– в  32-А кабинет

1. Костадинка Георгиева-НЕ

2. Василка Цонкова-АЕ

 

Председател: Богдана Лозанова

Член: Валентина Иванова

09.V. 2018г.

 

Хранилище на преподавателите по история

 

14.05.2018г.

ЗДУД

Български език и литература

/12кл./

10.05.2018г.

– от 12:40

– в  32-А кабинет

1. Костадинка Георгиева-НЕ

2. Василка Цонкова-АЕ

 

Председател: Лилия Велкова

Член: Лора Арнаудова

09.V.2018г Хранилище на преподавателите по БЕЛ 14.05.2018г.

ЗДУД

 

Микробиология

/11кл./

11.05.2018г.

– от 12:40

– в  32-А кабинет

1. инж.Филис Миткова-ПО

2. Наталия Николова-ФВ

Председател:  Антония Илиева

Член:  инж.Наталия Вълчева

 

10.V.2018г Хранилище на преподавателите по професионална подготовка 15.05.2018г.

ЗДУД

 

Математика /12кл./

 

 

11.05.2018г.

– от 12:40

– в  32-А кабинет

1. инж.Филис Миткова-ПО

2. Наталия Николова-ФВ

Председател:  Иваничка Живкова

Член:  Светла Милушева

10.V.2018г Хранилище на преподавателите по математика 15.05.2018г.

ЗДУД

 

Пречиствателни съоръжения-практика

/12кл./

11.05.2018г.

– от 15:40

–  в  лаборатория № 1

практически Председател:  инж. Илка Вардарова

Член:     инж. Филис Миткова

10.V.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 15.05.2018г.

ЗДУД

 

Технология на специалността /12кл./ 14.05.2018г.

– от 11:40

– в  32-А  кабинет

1.Лилия Велкова-БЕЛ

2. Ан.Георгиева-Г

Председател: инж. Илка Вардарова

Член:     инж.Милена Мартинова

11.V.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 16.05.2018г.

ЗДУД

Технология на хомеопатичните и  фитопроизводства/12кл./ 14.05.2018г.

– от 11:40

– в  32-А  кабинет

1.Лилия Велкова-БЕЛ

2. Ан.Георгиева-Г

Председател:  инж. Филис Миткова

Член:  инж.Милена Мартинова

11.V.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 16.05.2018г.

ЗДУД

Процеси и апарати

/11кл./

14.05.2018г.

– от 11:40

– в  32-А  кабинет

1.Лилия Велкова-БЕЛ

2. Ан.Георгиева-Г

Председател:  инж. Илка Вардарова

Член:  инж.Е.Николова

11.V.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 16.05.2018г.

ЗДУД

   
Процеси и апарати – практика

 /11кл./

 

14.05.2018г.

– от 14:40

– в  лаборатория № 9

 

практически

Председател:  инж. Илка Вардарова

Член:  инж.Ем.Николова

11.V.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 16.05.2018г.

ЗДУД

Технология на хомеопатичните и  фитопроизводства-практика

/12кл./

14.05.2018г.

– от 14:40

– в   лаборатория № 9

практически Председател:  инж. Филис Миткова

Член:  инж.Милена Мартинова

11.V.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 16.05.2018г.

ЗДУД

Технология на специалносттапрактика

/12кл./

14.05.2018г.

– от 14:40

– в   лаборатория № 9

практически Председател:  инж. Илка Вардарова

Член:    инж.Милена Мартинова

11.V.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 16.05.2018г.

ЗДУД

     
ЗИП Химия и опазване на околната среда

/12кл./

15.05.2018г.

– от 11:40

– в  32-А  кабинет

1. Искра Врабевска-БЕЛ

2. Богдана Лозанова -ИЦ

Председател:  Анна Бучкова

Член:  инж. Емилия Николова

14.V.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 17.05.2018г.

ЗДУД

ЗИП Органична химия

 /12кл./

 

15.05.2018г.

– от 11:40

– в  32-А  кабинет

1. Искра Врабевска-БЕЛ

2. Богдана Лозанова -ИЦ

Председател:  Анна Бучкова

Член:  инж. Емилия Николова

14.V.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 17.05.2018г.

ЗДУД

ЗИП Неорганична химия

/12кл./

15.05.2018г.

– от 11:40

– в  32-А  кабинет

1. Искра Врабевска-БЕЛ

2. Богдана Лозанова -ИЦ

Председател: инж.Емилия Николова

Член: инж. Цветелина Йочева

14.V.2018г.

 

Хранилище на преподавателите по професионална подготовка

 

17.05.2018г.

ЗДУД

Автоматизация на производството /12кл./ 15.05.2018г.

– от 11:40

– в  32-А  кабинет

1. Искра Врабевска-БЕЛ

2. Богдана Лозанова -ИЦ

Председател: инж.Емилия Николова

Член: инж. Илка Вардарова

14.V.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 17.05.2018г.

ЗДУД

 

Автоматизация на производството-практика

 /12кл./

 

15.05.2018г.

– от 14:30

–  в  лаборатория № 5

практически Председател: инж.Емилия Николова

Член: инж. Илка Вардарова

14.V.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 17.05.2018г.

ЗДУД

 

 

 

Производствена практика

/12кл../-ТФПКП

15.05.2018г.

– от 14:40

–  в  лаборатория № 9

практически Председател: инж.Милена Мартинова

Член:     инж. Илка Вардарова

14.V.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 17.05.2018г.

ЗДУД

 

Производствена практика

/12кл../-ТХФП

15.05.2018г.

– от 14:40

–  в  лаборатория № 9

практически Председател:  инж. Филис Миткова

Член:  инж.Милена Мартинова

14.V.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 17.05.2018г.

ЗДУД

 

Екологичен контрол

/12кл./

16.05.2018г.

– от 11:40

– в  32-А  кабинет

1.Силвия Методиева-НЕ

2. Веселка Николова-АЕ

Председател:  инж.  Красимир Гълъбов

Член:  инж.  Цветелина Йочева

15.V.2018г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 17.05.2018г.

ЗДУД

 

Екологично законодателство

/12кл./

16.05.2018г.

– от 14:40

– в  32-А  кабинет

1.Ив.Живкова-М

2. Анна Бучкова-ХООС

Председател:  инж.  Красимир Гълъбов

Член:  Ангелина Георгиева

15.V.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 17.05.2018г.

ЗДУД