График за провеждане на поправителна сесия от 15. VІІ. 2024 г. до 26. VІІ. 2024 г. самостоятелна форма на обучение за учебната 2023/2024г.

График за провеждане на поправителна сесия от 15. VІІ. 2024 г. до 26. VІІ. 2024 г. самостоятелна форма на обучение за учебната 2023/2024г.

А А  Мл  8. клас Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства

Учебен предмет Начин на изучаване   Дата
Физика и астрономия ООП 9:30 15.7.2024
Биология и здравно образование ООП 9:30 16.7.2024
География и икономика ООП 9:30 18.7.2024
Музика ООП 9:30 19.7.2024
Математика ООП 9:30 22.7.2024
Химия и опазване на околната среда ООП 9:30 23.7.2024
История и цивилизации ООП 9:30 24.7.2024

А И П 11. клас Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти

Учебен предмет Начин на изучаване   Дата
Аналитична химия ОтПП 9:30 15.7.2024
Физическо възпитание и спорт ООП 14:30 15.7.2024
Автоматизация на производството ОтПП 9:30 16.7.2024
Чужд език по професията (на Английски език) ОбПП 14:30 16.7.2024
Технология на специалността – учебна практика СПП 14:30 17.7.2024
Гражданско образование ООП 9:30 18.7.2024
Технология на специалността СПП 14:30 18.7.2024
Електротехника и електроника ОтПП 9:30 19.7.2024
Математика ООП 9:30 22.7.2024
Микробиология РПП 9:30 24.7.2024
Немски език ООП 14:30 23.7.2024
Микробиология СПП 9:30 24.7.2024
Микробиология -учебна практика СПП 14:30 24.7.2024
Производствена практика СПП 9:30 25.7.2024
Български език и литература ООП 14:30 25.7.2024
Процеси и апарати ОтПП 14:30 26.7.2024
Процеси и апарати – учебна практика ОтПП 9:30 26.7.2024

А В М 11. клас  Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти

Учебен предмет Начин на изучаване   Дата
Аналитична химия ОтПП 9:30 15.7.2024
Автоматизация на производството ОтПП 9:30 16.7.2024
Технология на специалността СПП 9:30 18.7.2024
Електротехника и електроника ОтПП 9:30 19.7.2024
Микробиология РПП 9:30 24.7.2024
Микробиология -учебна практика СПП 14:30 24.7.2024
Производствена практика СПП 9:30 25.7.2024
Процеси и апарати – учебна практика ОтПП 9:30 26.7.2024

Л Д Д   11. клас  Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства 

Учебен предмет Начин на изучаване   Дата
Биохимия СПП 9:30 16.7.2024
Аналитична химия ОтПП 9:30 15.7.2024
Български език и литература ООП 14:30 25.7.2024
Електротехника и електроника ОтПП 9:30 19.7.2024
Производствена практика СПП 9:30 25.7.2024
Химични технологии СПП 9:30 26.7.2024

Н Н Д 12. клас  Технология на хомеопатичните и фитопродукти

Учебен предмет Начин на изучаване   Дата
Автоматизация на производството ОтПП 9:30 16.7.2024
Чужд език по професията (на Английски език) ОбПП 14:30 16.7.2024
Технология на хомепатичните и фитопродукти-учебна практика СПП 14:30 17.7.2024
Предприемачество РПП 9:30 17.7.2024
Технология на хомеопатичните и фитопродукти СПП 14:30 18.7.2024
Немски език ООП 14:30 23.7.2024
Производствена практика СПП 9:30 25.7.2024
Български език и литература РП/УП-А 14:30 25.7.2024

 

Изпит по учебен предмет Дата на провеждане начален час място на провеждане
Аналитична химия (ОтПП)

Адреан 11

Александра 11

Любомир11

15.7.2024 9:30 25 кабинет
Физика и астрономия (ООП)

Александра Мл. 8

15.7.2024 9:30 25 кабинет
Физическо възпитание и спорт (ООП)

Адреан 11

15.7.2024 14:30 Физкултурен салон
Автоматизация на производството (ОтПП)

Адреан 11

Александра 11

Никол 12

16.7.2024 9:30 25 кабинет
Биохимия (СПП)

Любомир11

16.7.2024 9:30 25 кабинет
Биология и здравно образование (ООП)

Александра Мл. 8

16.7.2024 9:30 25 кабинет
Чужд език по професията – Английски език (ОбПП)

Адреан 11

Никол 12

16.7.2024 14:30 25 кабинет
Предприемачество (РПП)

Никол 12

17.7.2024 9:30 25 кабинет
Технология на специалността – учебна практика (СПП)

Адреан 11

17.7.2024 14:30 9 лаборатория
Технология на хомепатичните и фитопродукти-учебна практика (СПП)

Никол 12

17.7.2024 14:30 9 лаборатория
Гражданско образование (ООП)

Адреан 11

18.7.2024 9:30 25 кабинет
География и икономика (ООП)

Александра Мл. 8

18.7.2024 9:30 25 кабинет
Технология на специалността (СПП)

Адреан 11

Александра 11

18.7.2024 14:30 25 кабинет
Технология на хомеопатичните и фитопродукти (СПП)

Никол 12

18.7.2024 14:30 25 кабинет
Музика (ООП)

Александра Мл. 8

19.7.2024 9:30 25 кабинет
Електротехника и електроника (ОтПП)

Адреан 11

Александра 11

Любомир11

19.7.2024 9:30 25 кабинет
Математика (ООП)

Адреан 11

Александра Мл. 8

22.7.2024 9:30 25 кабинет
Химия и опазване на околната среда (ООП)

Александра Мл. 8

23.7.2024 9:30 25 кабинет
Немски език (ООП)

Адреан 11

Никол 12

23.7.2024 14:30 25 кабинет
Микробиология (РПП)

Адреан 11

Александра 11

24.7.2024 9:30 25 кабинет
Микробиология -учебна практика (СПП)

Адреан 11

Александра 11

24.7.2024 14:30 25 кабинет
Микробиология (СПП)

Адреан 11

24.7.2024 9:30 25 кабинет
История и цивилизации (ООП)

Александра Мл. 8

24.7.2024 9:30 25 кабинет
Производствена практика (СПП)

Адреан 11

Александра 11

Любомир11

Никол 12

25.7.2024 9:30 25 кабинет
 

Български език и литература (ООП)

Адреан 11

Любомир11

Никол 12 РП/УП-А

25.7.2024 14:30 25 кабинет
Химични технологии (СПП)

Любомир 11

26.7.2024 9:30 25 кабинет
Процеси и апарати – учебна практика (ОтПП)

Адреан 11

Александра 11

26.7.2024 9:30 25 кабинет
Процеси и апарати (ОтПП)

Александра 11

26.7.2024 14:30 25 кабинет