График за провеждане на поправителна сесия  от 3. VII. 2023г. до 14.VII. 2023г. СФО

Г Р А Ф И К

за провеждане на поправителна сесия  от 3. VII. 2023г. до 14.VII. 2023г. самостоятелна форма на обучение за учебната 2022/2023г. на:

Дж. Г.И. 8. клас Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства:

 1. Английски език (ООП) 3.7.2023 25 кабинет 14:30
 2. Български език и литература (ООП) 4.7.2023 25 кабинет 14:30
 3. Физика и астрономия (ООП) 5.7.2023 25 кабинет 14:30

Ал. В. М.       10. клас          Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти:

 1. Английски език (ООП) 3.7.2023  25 кабинет  14:30
 2. Биология и здравно образование (ООП)            4.7.2023   25 кабинет  14:30
 3. Физика и астрономия (ООП)     5.7.2023   25 кабинет  14:30
 4. Икономика (ОбПП)        6.7.2023  25 кабинет  9:30
 5. Немски език (ООП)        6.7.2023  25 кабинет  14:30
 6. Изобразително изкуство (ООП)              7.7.2023   25 кабинет  9:30
 7. Органична химия (РПП)              7.7.2023  25 кабинет  14:30
 8. История и цивилизации (ООП) 10.7.2023 25 кабинет  14:30
 9. Музика (ООП)  10.7.2023  25 кабинет  9:30
 10. География и икономика (ООП) 11.7.2023  25 кабинет  14:30
 11. Химия и опазване на околната среда (ООП)     11.7.2023   25 кабинет  9:30
 12. Математика (ООП)        12.7.2023  25 кабинет  14:30
 13. Органична химия (ОтПП)            13.7.2023  25 кабинет  14:30
 14. Физическо възпитание и спорт (ООП)  13.7.2023  25 кабинет  9:30
 15. Производствена практика (СПП)             14.7.2023  25 кабинет  9:30

Л. Д. Д. 10. клас Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства

 1. Английски език (ООП) 3.7.2023  25 кабинет  14:30
 2. Биология и здравно образование (ООП)            4.7.2023  25 кабинет  14:30
 3. Физика и астрономия (ООП)     5.7.2023  25 кабинет  14:30
 4. Немски език (ООП)        6.7.2023  25 кабинет  14:30
 5. Органична химия (РПП)              7.7.2023  25 кабинет  14:30
 6. Производствена практика (СПП)             14.7.2023  25 кабинет  9:30

Х. Т. Е.           11. клас Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти:

 1. Технология на специалността (СПП)    3.7.2023  25 кабинет  14:30
 2. Процеси и апарати – учебна практика (ОтПП)  4.7.2023  25 кабинет  14:30
 3. Аналитична химия (ОтПП)         6.7.2023  25 кабинет  14:30
 4. Микробиология (РПП) 7.7.2023  25 кабинет  14:30
 5. Гражданско образование (ООП)             10.7.2023  25 кабинет  14:30
 6. Електротехника и електроника (ОтПП) 5.7.2023  25 кабинет  14:30
 7. Производствена практика (СПП)             14.7.2023  25 кабинет  14:30

Г. Г. М.  12. клас Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти:

 1. Автоматизация на производството (ОтПП)       3.7.2023  25 кабинет  14:30
 2. Автоматизация на производството-учебна практика (ОтПП)   4.7.2023  25 кабинет  14:30

М.  М. Й.  12. клас Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти:

 1. Технология на специалността (СПП) – 3.7.2023

К.  Д. Г.  / 12.кл./ – ТХФП:

 1. Технология на хомеопатичните и фитопродукти (СПП)
Изпит по учебен предмет Дата на провеждане начален час място на провеждане Комисия по организиране на изпита Комисия по оценяването Срок за изготвяне/ предоставяне на изпитните материали Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Английски език (ООП) 3.7.2023 14:30 25 кабинет Юрия Йорданова Кирчева Веселка Димитрова Николова 30.6.2023 Хранилище на преподавателите по  ЧЕ 6.7.2023
Вяра Никодимова Йорданова Анита Христова Каримова
Технология на специалността (СПП) 3.7.2023 14:30 25 кабинет Юрия Йорданова Кирчева Илка Асенова Шишоева 30.6.2023 Хранилище на преподавателите по  ПД 6.7.2023
Вяра Никодимова Йорданова Милена Иванова Мартинова
Технология на хомеопатичните и фитопродукти (СПП) 3.7.2023 14:30 25 кабинет Юрия Йорданова Кирчева Милена Иванова Мартинова 30.6.2023 Хранилище на преподавателите по  ПД 6.7.2023
Вяра Никодимова Йорданова Илка Асенова Шишоева
Автоматизация на производството (ОтПП) 3.7.2023 14:30 25 кабинет Юрия Йорданова Кирчева Емилия Григорова Николова 30.6.2023 Хранилище на преподавателите по  ПД 6.7.2023
Вяра Никодимова Йорданова Анелия Валентинова Петрина
Процеси и апарати – учебна практика (ОтПП) 4.7.2023 14:30 25 кабинет Таня Недялкова Тотева Симона Ивайлова Иванова 2.7.2023 Хранилище на преподавателите по  ПД 6.7.2023
Крум Красимиров Златков Емилия Григорова Николова
Автоматизация на производството-учебна практика (ОтПП) 4.7.2023 14:30 25 кабинет Таня Недялкова Тотева Емилия Григорова Николова 2.7.2023 Хранилище на преподавателите по  ПД 7.7.2023
Крум Красимиров Златков Анелия Валентинова Петрина
Биология и здравно образование (ООП) 4.7.2023 14:30 25 кабинет Таня Недялкова Тотева Анета Стоянова Филатинова 2.7.2023 Хранилище на преподавателите по Природни науки 8.7.2023
Крум Красимиров Златков Антония Георгиева Илиева
Български език и литература (ООП) 4.7.2023 14:30 25 кабинет Таня Недялкова Тотева Искра Петкова Врабевска 2.7.2023 Хранилище на преподавателите по БЕЛ 8.7.2023
Крум Красимиров Златков Кристина Росенова Александрова
Физика и астрономия (ООП) 5.7.2023 14:30 25 кабинет Божидар Кирилов Иванов Таня Недялкова Тотева 3.7.2023 Хранилище на преподавателите по  физика 10.7.2023
Петър Дацков Петрунов Вяра Никодимова Йорданова
Електротехника и електроника (ОтПП) 5.7.2023 14:30 25 кабинет Божидар Кирилов Иванов Таня Недялкова Тотева 3.7.2023 Хранилище на преподавателите по  физика 10.7.2023
Петър Дацков Петрунов Емилия Григорова Николова
Икономика (ОбПП) 6.7.2023 9:30 25 кабинет Анита Христова Каримова Петър Дацков Петрунов 4.7.2023 Хранилище на преподавателите по ГО 10.7.2023
Веселка Димитрова Николова Михаил Михайлов Арсов
Аналитична химия (ОтПП) 6.7.2023 14:30 25 кабинет Ива Ангелова Ангелова Анелия Валентинова Петрина 4.7.2023 Хранилище на преподавателите по  ПД 10.7.2023
Богдана Николаева Пошева-Лозанова Милена Иванова Мартинова
Немски език (ООП) 6.7.2023 14:30 25 кабинет Ива Ангелова Ангелова Анита Христова Каримова 4.7.2023 Хранилище на преподавателите по  чужди езици 10.7.2023
Богдана Николаева Пошева-Лозанова Веселка Димитрова Николова
Изобразително изкуство (ООП) 7.7.2023 9:30 25 кабинет Божидар Кирилов Иванов 4.7.2023 Хранилище на преподавателите по  изкуства 10.7.2023
Ивайло Иванов Константинов
Органична химия (РПП) 7.7.2023 14:30 25 кабинет Силвия Господинова Методиева Милена Иванова Мартинова 4.7.2023 Хранилище на преподавателите по ПД 10.7.2023
Юрия Йорданова Кирчева Петя Цветанова Атанасова
Микробиология (РПП) 7.7.2023 14:30 25 кабинет Силвия Господинова Методиева Антония Георгиева Илиева 4.7.2023 Хранилище на преподавателите по  ПД 10.7.2023
Юрия Йорданова Кирчева Наталия Маринова Вълчева
Музика (ООП) 10.7.2023 9:30 25 кабинет Божидар Кирилов Иванов 7.7.2023 Хранилище на преподавателите по  изкуства 13.7.2023
Ивайло Иванов Константинов
История и цивилизации (ООП) 10.7.2023 14:30 25 кабинет Ива Ангелова Ангелова Крум Красимиров Златков 7.7.2023 Хранилище на преподавателите по  ГО 13.7.2023
Искра Петкова Врабевска Богдана Николаева Пошева-Лозанова
Гражданско образование (ООП) 10.7.2023 14:30 25 кабинет Ива Ангелова Ангелова Крум Красимиров Златков 7.7.2023 Хранилище на преподавателите по  ГО 13.7.2023
Искра Петкова Врабевска Богдана Николаева Пошева-Лозанова
Химия и опазване на околната среда (ООП) 11.7.2023 9:30 25 кабинет Василка Иванова Цонкова Антония Георгиева Илиева 8.7.2023 Хранилище на преподавателите по ХООС 14.7.2023
Десислава Бориславова Бачева Елена Емануилова Стоянова
География и икономика (ООП) 11.7.2023 14:30 25 кабинет Анита Христова Каримова Михаил Михайлов Арсов 8.7.2023 Хранилище на преподавателите по  ГО 14.7.2023
Людмила Петрова Любенова Анета Стоянова Филатинова
Математика (ООП) 12.7.2023 14:30 25 кабинет Анета Стоянова Филатинова Вяра Никодимова Йорданова 8.7.2023 Хранилище на преподавателите по Природни науки 17.7.2023
Михаил Михайлов Арсов Иваничка Панайотова Живкова
Физическо възпитание и спорт (ООП) 13.7.2023 9:30 25 кабинет Ива Ангелова Ангелова 10.7.2023 Хранилище на преподавателите по  ГО 18.7.2023
Юрия Йорданова Кирчева
Органична химия (ОтПП) 13.7.2023 14:30 25 кабинет Анета Стоянова Филатинова Петя Цветанова Атанасова 10.7.2023 Хранилище на преподавателите по ПД 18.7.2023
Михаил Михайлов Арсов Милена Иванова Мартинова
Производствена практика (СПП) 14.7.2023 9:30 25 кабинет Анита Христова Каримова Милена Иванова Мартинова 10.7.2023 Хранилище на преподавателите по ПД 19.7.2023
Веселка Димитрова Николова Симона Ивайлова Иванова